Contributieverhoging per 01-01-2020

07 november 2019

Via deze brief willen we u mededelen dat met ingang van 1 januari 2020 de ledencontributie verhoogd zal worden. De laatste keer dat wij de contributie hebben verhoogd was op 1 januari 2016. Dit jaar zien we ons echter genoodzaakt om de tarieven aan te passen. De belangrijkste reden hiervoor is de algemene kostenstijging. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.